Fäladen

I området kallat Fäladen bor du nära barnomsorg och skola. Här finns både förskola, mellanstadieskola och högstadieskola alldels precis över vägen.

Du har stora möjligheter att snabbt komma ut i naturen eftersom du når Branthallas natursköna gång - och cyeklvägar, ängar och skogspartier på bara några minuter.

I området finns också grönytor för all sorts lek men även lekplatser.