Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2803 (92%) varav aktiva*895
Interna (boende) 243 (8%) varav aktiva*123
Totalt 3046 varav aktiva*1018

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.