Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2656 (92%) varav aktiva*1044
Interna (boende) 238 (8%) varav aktiva*126
Totalt 2894 varav aktiva*1170

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.