Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3113 (93%) varav aktiva*885
Interna (boende) 239 (7%) varav aktiva*114
Totalt 3352 varav aktiva*999

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.