Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2990 (92%) varav aktiva*948
Interna (boende) 252 (8%) varav aktiva*119
Totalt 3242 varav aktiva*1067

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.