Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3222 (93%) varav aktiva*800
Interna (boende) 236 (7%) varav aktiva*103
Totalt 3458 varav aktiva*903

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.